fbpx

ภูเก็ตเทนนิส ลีก The Phuket Tennis League (PTL) สานสัมพันธ์คนรักการเล่นเทนนิสในภูเก็ต

การแข่งขัน PTL Masters Championship, การแข่งขันกีฬาประจาปีที่มีรางวัลสูงสุดในภูเก็ต

นายดารง ไชยเสนา ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต, นางสาวเขมวันต์ เหมราช ผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและตัวแทนของภูเก็ตเทนนิส ลีก Phuket Tennis League ได้มีการพบปะกันอย่างเป็นทางการที่ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ธัญญปุระ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

การพบปะอย่างเป็นทางการที่ศูนย์กีฬาเทนนิส ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ธัญญปุระ เพื่อเป็นการประกาศให้รับทราบถึงการจัดพิธีการปิดงาน PTL Masters Championship Premier Edition อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้ชนะเลิศการแข่งขัน และรองชนะเลิศที่ได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 250,000 บาท และรางวัลเงินสดถึง 20,000 บาท เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันกีฬาที่มอบรางวัลสูงสุดในภูเก็ต

มีการส่งเสริมโปรโมชั่นของการใช้ PTL Player Pass (ในรูปของบัตรการ์ด) เพื่อเชิญชวนให้นักเล่นกีฬาเทนนิสในภูเก็ตและทั่วทั้งภาคใต้ได้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมมการจับคู่การแข่งขันในครั้งต่อไป ในรายการ PTL Masters Championship ในเดือนธันวาคม 2564 รวมไปถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แบบเอ๊กซ์คลูซีฟ จากพาร์ทเนอร์ของ ภูเก็ตเทนนิส ลีก PTL เช่น ฟรีลูกเทนนิส, ตรวจสุขภาพฟรี, การบาบัดด้วยความเย็นสุดขั้ว ที่อุณหภูมิติดลบ -110° องศา (ICE Lab) และ ส่วนลดสูงสุด 50% สาหรับค่าเช่าสนามเทนนิส, รับส่วนลดสูงสุด 20% สาหรับคลาสเรียนแบบไพรเวท 1 ชั่วโมงจากโค้ชพาร์ทเนอร์ของ ภูเก็ตเทนนิส ลีก PTL และอื่น ๆ อีกมากมาย

สนามเทนนิสที่ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ธัญญปุระ ได้รับการรับรองเป็นสนามเทนนิสทางการของ ภูเก็ตเทนนิส ลีก PTL แห่งปี 2564 โดยภัณฑารักษ์ของ ภูเก็ตเทนนิส ลีก PTL, นายเดวิด มาติน โดยทีมกีฬาเทนนิสทีมเดียวกันนี้ของศูนย์กีฬาและสุขภาพ ธัญญปุระ ได้ทาการจัดชั่วโมงการฝึกเล่นเทนนิสรายสัปดาห์แบบเอ๊กซ์คลูซีฟ สาหรับนักเทนนิสของภูเก็ตเทนนิส ลีก PTL สัปดาห์ละสองครั้ง ชั่วโมงการฝึกเล่นเทนนิสแบบพิเศษนี้ ถูกจัดขึ้นตามการจัดลาดับหมวดหมู่ (โอเพ่น ลีก A และโอเพ่น ลีก B) และยังได้กลายเป็นการแข่งขันที่เป็นที่นิยมท่ามกลางนักกีฬาเทนนิสในลีก ที่ได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการอยู่เสมอ

การสนับสนุนคนรักการเล่นเทนนิสในภูเก็ตยังมีมาอีก! ขอขอบคุณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ธัญญปุระ, สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ในการทางานร่วมกันเป็นอย่างดีในครั้งนี้

ติดต่อ:

เดวิด มาติน, ภัณฑารักษ์ ภูเก็ตเทนนิส ลีก PTL (david@phukettennisleague.com) ธีรวุฒิ โทธรัตน์, ทูตกีฬา ภูเก็ตเทนนิส ลีก PTL(utte@phukettennisleague.com) เข้าชมเวบไซต์ www.phukettennisleague.com / FB หรือ IG @phukettennisleague โทรฯ อังกฤษ/ไทย: +66 89 594 7733

Add Comment